Skip to content

Kto sme:

Naša spoločnosť, Present, s.r.o., bola založená v roku 2006 za účelom poskytovania účtovných a mzdových služieb. Od začiatku svojho pôsobenia naša spoločnosť poskytovala služby klientom rôznej veľkosti, od živnostníkov až po spoločnosti s ručením obmedzeným.

Za uplynulé, viac ako desaťročie, nášho pôsobenia na Slovenskom trhu,  sme si získali našou poctivou a spoľahlivou spoluprácou stabilných a dlhoročne spokojných klientov.

Našim cieľom je aj naďalej poskytovať kvalitné služby v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky, čoho dôkazom sú pravidelné a odborné školenia a semináre našich zamestnancov.

Tešíme sa na spoluprácu aj s Vašou spoločnosťou.

Čo ponúkame

Jednoduché účtovníctvo

Podvojné účtovníctvo

Mzdy a personalistika

Poradenská činnosť

KONTAKT